تصویر برداری جشن تولد آقای نویسنده استاد محمود دولت آبادی

طراحی، ایده پردازی، اجرا توسط استودیو 31