تیزر روز کارگر گوشتیران

طراحی، ایده پردازی، اجرا توسط استودیو 31