LIOSA
Social Media Design
LIOSA
Social Media Design

انتشارات درسا از سال 1372 آغاز به کار کرد؛ اما شروع فعالیت فرهنگی این مجموعه به چند سال پیش از آن بازمی‌گردد: مرحوم صمد رحیمیان، مؤسس و صاحب‌امتیاز شرکت نشر و پخش ویس و انتشارات رسام، از سال 1364 فعالیت خود را با تولید کتاب‌هایی در حوزه‌ی علوم سیاسی، ادبیات داستانی، روان‌شناسی و روان‌شناسی نوین، در محل کنونی انتشارات درسا آغاز کرد.

Client:
LIOSA
Services:
Social Media
Team:
Ali Moghadam, Parichehr Hasshemi Rad , Zahra Akbari

If you’re interested in working with us, feel free to contact our client services team. We look at each brief individually and always try to answer every question as soon as possible.