Ofogh
Work peacefully.
Ofogh
Work peacefully.

پردازش گستران افق مهر به عنوان فروشنده و نصب کننده دوربین‌های امنیتی از سال 1382 فعالیت خود را آغاز کرد.
افق امنیت تصمیم بر این داشت تا یک سایت فروشگاهی برای خودشان تاسیس کنند به همین دلیل هویت بصری بیزینس خود را به استودیو 31 سپردند.
ما هم در جلسات متعددی که با هم داشتیم به این نتیجه رسیدیم که از یک سپر دفاعی و یک دوربین ترکیب‌های مختلفی رو ارائه بدیم که در نهایت به این لوگو رسیدم و برای رنگ‌ها از ترکیب دو رنگ نارنجی و سرمه‌ای استفاده کردیم.

Client:
Ofogh
Services:
Corporate Identity
Design:
Ali Moghadam

If you’re interested in working with us, feel free to contact our client services team. We look at each brief individually and always try to answer every question as soon as possible.